About zIndex.sk

Cieľom zIndex.sk je analyzovať, ako verejné inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné zákazky, a s pomocou dát motivovať k postupom podľa najlepšej praxe - transparentne a hospodárne.

zIndex už niekoľko rokov úspešne analyzuje a hodnotí kvalitu zadávania verejných zákaziek v Česku. Na Slovensko hodnotenie prináša tím ekonómov a programátorov, ktorí stoja aj za zIndex.cz. Podrobnosti o spôsobe hodnotenia nájdete tu.

The project was prepared in 2019 by


Nadácia Zastavme korupciu

Datlab

Project partners


Finstat

UVOstat